Dit zijn de diensten die u van ons ontvangt

zekerheuts levert u een zo compleet mogelijk dienstenpakket, als kantoor zijn wij voor u in de buurt en zijn wij makkelijk (ook gewoon telefonisch) bereikbaar.

Voor het verrichten van deze persoonlijke dienstverlening ontvangen wij van verzekeraars een “Advies- en Bemiddelingsvergoeding” die onderdeel uitmaakt van de verzekeringspremie zodat u niet meer betaalt dan de voorgestelde premie.

Met deze vergoedingen kunnen wij ervoor zorgen dat onze medewerkers middels permanente scholing aan alle strenge wettelijke opleidingseisen blijven voldoen en u met specialistische kennis onafhankelijk kunnen bijstaan. Ook kunnen hiermee onze ICT systemen worden beveiligd volgens de allerlaatste technieken om te voldoen aan de zeer strenge eisen inzake o.a. privacy-, witwas- en sanctiewetgeving.

Voor het afsluiten van nieuwe particuliere verzekeringen informeren wij u vooraf over de hoogte van de premie + welke Advies- en Bemiddelingsvergoeding daarbij precies is inbegrepen. Wij vinden het belangrijk dat u weet waar u allemaal recht op heeft. Op deze pagina leest u er meer over.

Inzicht

Het totaalplaatje ineen

Uw eigen situatie goed kennen geeft overzicht en inzicht. Samen brengen we uw risico’s in kaart en kijken hoe u hier het beste mee om kunt gaan.


 

Inventarisatie

✔ Wij brengen uw financiële risico’s in kaart
✔ Wij bespreken samen welke risico’s u niet zelf wilt dragen
✔ Wij kijken welke risico’s al gedekt zijn

Analyse

✔ Wij analyseren welke risico’s zijn te verzekeren
✔ Wij beoordelen of risico’s te beperken zijn
✔ Wij kijken welke dekking bij uw situatie en voorkeur past

Advies

De juiste dekking goed geregeld

Sommige risico’s zijn simpelweg te groot om zelf te dragen. Uit een breed aanbod helpen we u om de juiste oplossing te vinden voor een scherpe prijs.


 

Advies

✔ Wij vergelijken verschillende verzekeraars die passende oplossingen kunnen aanbieden
✔ Wij informeren u over de voorwaarden, uitsluitingen en eigen risico’s, en verschillen daarin
✔ Wij maken voorlopige premieberekeningen
✔ Wij adviseren u over de producten die naar onze mening de beste prijs/kwaliteit verhouding hebben
✔ Wij adviseren hoe u met eenvoudige preventiemaatregelen uw risico en premie kunt beperken

Aanvraag/bemiddeling

✔ Wij verzorgen voorlopige dekking voor u bij de verzekeraar
✔ Wij onderhandelen indien nodig en mogelijk voor u met de verzekeraar over prijs en voorwaarden
✔ Wij dienen de aanvraag in bij de verzekeraar
✔ Wij lichten de eisen toe die de verzekeraar mogelijk aan u stelt
✔ Wij bewaken de ontvangst van de polis
✔ Wij controleren de polis op eventuele onjuistheden
✔ Wij helpen u met het opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen

Onderhoud

Altijd up to date

Tijdens de looptijd van uw verzekeringen kan er van alles veranderen. Bij verzekeraars, in wetgeving of in uw eigen situatie. Wij houden dat voor u in de gaten en zeggen het als het verstandig is om uw zaken aan te passen of over te stappen naar een andere verzekeraar.


 

Beheer

✔ Wij controleren de premies die de verzekeraar in rekening brengt
✔ Wij bewaken de premiebetaling zodat u niet onbedoeld onverzekerd raakt
✔ Wij onderhouden uw persoonlijk dossier
✔ Wij informeren u over relevante wijzigingen in uw verzekeringen of in wetgeving die daarop van invloed is
✔ Wij geven wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden aan de verzekeraar door

Onderhoud

✔ Als u wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden aan ons doorgeeft, beoordelen wij of deze wijzigingen gevolgen hebben voor uw verzekeringen
✔ Wij evalueren periodiek uw risicobereidheid, verzekeringswens en marktontwikkeling
✔ Wij checken periodiek of andere verzekeraars een betere deal bieden

Hulp bij schade

Geen gedoe

Zolang de verzekering loopt, regelen wij het papierwerk met de verzekeraar. Bij een schade staan we aan uw kant.


 

Schadebegeleiding

✔  Wanneer dat nodig is komen wij naar u toe om ter plaatse te beoordelen welke overige acties nodig en gewenst zijn
✔  Wij helpen de schadeclaim bij de verzekeraar in te dienen
✔  Wij bewaken de voortgang
✔  Wij controleren de ontvangst van de schade-uitkering op eventuele onjuistheden
✔  Wij beoordelen of door de schade aanpassingen in uw verzekeringsportefeuille nodig of gewenst zijn

Bezwaar

✔  Wij beoordelen en bespreken het standpunt van de verzekeraar
✔  Als dat nodig is schakelen wij externe (contra)experts voor u in