Gezinsongevallenverzekering

Gezinsongevallenverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Cliché maar waar. Een ongeval kan echter grote (lichamelijke) schade als gevolg hebben. Met een ongevallenverzekering verzekert u uzelf en uw gezin tegen schade bij een ongeval. Maar welke schade wordt onder een gezinsongevallenverzekering vergoed en is deze verzekering van toepassing voor uw gezin? Raadpleeg hiervoor een adviseur van zekerheuts in Nuth, Landgraaf, Born, Brunssum, Volkel, Bocholtz, Amstenrade, Belfeld, Roermond, Maastricht of Heerlen.

Wat is een ongevallenverzekering?

Een ongevallenverzekering is een verzekering die (meestal) eenmalig een bedrag uitkeert bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. De hoogte van de uitkering hangt bij blijvende invaliditeit af van de mate van invaliditeit. De ongevallenverzekering is een zogeheten sommenverzekering. De verzekeraar kijkt hierbij niet naar de werkelijk geleden schade, maar betaalt een van tevoren afgesproken bedrag uit. Het uit te keren bedrag is over het algemeen veel lager dan de echte schade. Vaak kunt u echter ook de kosten van opname in een ziekenhuis of tandartskosten door een ongeval meeverzekeren tot een maximumbedrag.

Waarom een gezinsongevallenverzekering afsluiten?

Laten we eerlijk zijn; er zijn een aantal redenen waarom een ongevallenverzekering afsluiten niet de moeite waard lijkt. De uitkering op de verzekering valt vaak in het niet bij het echte inkomensverlies bij invaliditeit of overlijden. De vele uitsluitingen zorgen er bovendien voor dat er lang niet altijd uitgekeerd wordt. Toch kan een ongevallenverzekering gezien de relatief lage premie de moeite waard zijn. Door werk of privéomstandigheden kunt u extra risico’s lopen die de ongevallenverzekering dekt en die niet of beperkt gedekt worden door andere verzekeringen.

Verder wordt door de uitkering dan wel niet alle schade gedekt, maar wanneer u in een situatie terechtkomt waarbij u aanspraak kunt maken op deze ongevallenverzekering is deze toch welkom. Daarnaast heeft een gezinsongevallenverzekering vaak een werelddekking.

Meer weten over: Gezinsongevallenverzekering?

Loopt u risico?

Sport u veel? Bent u een doe-het-zelver? Hierbij loopt u, ongemerkt, een groter risico op ongevallen. Niet alle hoge risicosporten worden gedekt onder een ongevallenverzekering, maar veel wel. In zo’n geval is een ongevallenverzekering mogelijk een verstandige (aanvullende) verzekering.

Niet bij ziekte

Belangrijk om te weten is dat de gezinsongevallenverzekering niet uitkeert bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van ziekte. Hiervoor zijn de overlijdensrisicoverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering een veel meer voor de handliggende verzekering met een uitgebreidere dekking. Laat u daarom goed adviseren welke verzekering voor u en uw gezin de juiste keuze is. Een zekerheuts adviseur helpt u hier graag mee.

De voordelen van een gezinsongevallenverzekering

Veelgestelde vragen Gezinsongevallenverzekering

Keert een ongevallenverzekering een maandelijks bedrag uit bij invaliditeit?

Nee, een gezinsongevallenverzekering keert eenmalig een bedrag uit. De hoogte van het bedrag hangt af van mate van invaliditeit bij blijvende invaliditeit.

Hoe wordt de hoogte van de uitkering bepaald?

Een ongevallenverzekering is een sommenverzekering. De verzekeraar kijkt hierbij niet naar de werkelijk geleden schade, maar betaalt een van tevoren afgesproken bedrag uit. Hierbij hangt ...

Keert een gezinsongevallenverzekering ook uit wanneer ik invalide raak als gevolg van een ziekte?

Nee, wanneer u blijvend invalide wordt als gevolg van een ziekte dan keert de verzekering niet uit. Hiervoor kunt u andere verzekering afsluiten zoals een ...