Werknemersverzekeringen

In Nederland zijn een aantal werknemersverzekeringen verplichte, publiekrechtelijke verzekeringen. Dit zijn: de ziektewet, de werkloosheidswet (WW) en Wet Inkomen en Arbeid (WIA). Deze verzekeringen voorzien in een uitkering in geval van onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Uiteraard zijn dat niet de enige verzekeringen die u als werkgever kunt afsluiten.

Extra verzekeringen

U kunt als werkgever ook een aantal extra werknemersverzekeringen afsluiten. Dit zijn verzekeringen die uw werknemers extra ondersteunen bij ziekte en die het bestaan van uw bedrijf garanderen wanneer er toch iets misgaat. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw werknemers de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, zonder dat uw bedrijf daar onder te lijden heeft. Een adviseur van zekerheuts staat u graag bij om deze risico’s te beperken.

Continuïteit is het belangrijkste

Als ondernemer wilt u ervoor zorgen dat uw bedrijf door kan draaien wanneer er iets misgaat met een personeelslid. Niet alleen het welzijn van uw werknemer is daarbij belangrijk, ook wanneer u een compagnon heeft moet u ervoor zorgen dat uw bedrijf kan voortbestaan wanneer deze onverwacht uitvalt. Daarvoor kunt u kiezen om een compagnonverzekering af te sluiten.

Dit is een speciale vorm van een overlijdensrisicoverzekering. Compagnons sluiten in dit geval overlijdensrisicoverzekeringen af op elkaars leven. Zo zorgt u ervoor dat het bedrijf blijft bestaan wanneer een van de compagnons onverwacht komt te overlijden.

Goede verzekeringen

Uw werknemers dat beetje extra zekerheid bieden is belangrijk. Kies daarom voor een van de extra werknemersverzekeringen van zekerheuts. Wij helpen u graag bij het kiezen wat voor uw werknemers het beste is.

Werknemersverzekeringen

 

Werknemersverzekeringen

Welke werksituatie wilt u oplossen?