Onze vereniging/stichting moet voldoen aan de WBTR

Iedere vereniging of stichting moet voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon. Deze wet is 1 juli 2021 ingegaan en geldt voor alle organisaties; van goede doelen tot lokale sportverenigingen en zelfs kleine hobbyclubs.

Waarom is de WBTR er?

Binnen verenigingen en stichtingen ging er meer dan duizend keer per jaar iets mis op het gebied van fraude, wanbeheer en onwetendheid. Maar ook zelfverrijking was aan de orde van de dag. Dit ontstond vaak door onoplettendheid van het bestuur of door belangenverstrengelingen. De WBTR is er om stichtingen en verenigingen te beschermen tegen dit soort misstanden. Hierdoor verbetert ook de kwaliteit van het bestuur.

Strenge regels

De strenge regels zorgen ervoor dat er meer persoonlijke aansprakelijkheid is voor bestuurders en toezichthouders. De nieuwe wet zorgt ervoor dat stichtingen en verenigingen alles goed kunnen regelen en de risico’s op aansprakelijkheid geminimaliseerd worden.

Wettelijke eisen

Er zijn verschillende eisen waaraan voldaan moet worden bij de WBTR. Wij hebben ze op een rijtje gezet:

  • Goed bestuur – Het gaat daarbij over democratische besluitvorming, transparantie en het nemen van verantwoordelijkheid. Wanneer dit niet in orde is kan dat tot (persoonlijke) aansprakelijkheid leiden.
  • Aansprakelijkheid – Wanneer er schade ontstaat door onrechtmatig handelen, dan is de stichting of vereniging als rechtspersoon aansprakelijk. Maar ook de bestuurders of toezichthouders kunnen persoonlijk aansprakelijk gehouden worden.
  • Tegenstrijdig belang – Bestuursbesluiten moeten altijd genomen worden in het belang van de vereniging of stichting. Tegenstrijdig belang ontstaat wanneer er gekozen moet worden tussen het belang van de vereniging of stichting en het eigenbelang. Wanneer er tegenstrijdig belang blijkt te zijn, dan kunnen de genomen beslissingen worden teruggedraaid.
  • Afwezigheid van bestuursleden – Een stichting of vereniging moet altijd bestuurbaar blijven. Daarom moet er in de statuten opgenomen zijn wie de taken van bestuurders of toezichthouders overneemt wanneer deze niet meer kunnen functioneren. Zelfs wanneer er helemaal geen bestuursleden meer aanwezig zijn.
  • Meervoudig stemrecht – Dit is niet toegestaan binnen de WBTR. Een bestuurslid mag maar één stem uitbrengen.
  • Toezicht: Het vastleggen van de verschillende taken en verantwoordelijkheden is een van de belangrijkste doelen van de WBTR. Ook de verdeling van de uitvoerende en toezichthoudende taken moet duidelijk zijn.
  • Ontslag bestuurders – dit is vooral voor stichtingen heel belangrijk omdat zij geen raad van toezicht hebben.

Bescherming en risico’s

Omdat u als bestuurslid of toezichthouder meer risico loopt door de WBTR is het belangrijk om alle regels en verplichten goed vast te leggen. Daarnaast kan een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering u beschermen wanneer er toch iets misgaat. Wilt u meer weten over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? Maak nu een afspraak met een adviseur van zekerheuts. Wij staan voor u klaar met goed advies.

Onze vereniging/stichting moet voldoen aan de WBTR